365663_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
365663_tabell
statistikk
2019-08-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2019, førebelse tal

Innhald