365661_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
365661
statistikk
2019-07-08T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2019, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mai 2019Juni 2019
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta594 148584 444
Internasjonale reservar514 274509 550
Reserveposisjonen i IMF8 1518 005
Spesielle trekkrettar i IMF18 94218 512
Andre internasjonale reservar52 78148 377
Andre krav i valuta1 2024 890