365661_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
365661_tabell
statistikk
2019-07-08T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2019, førebelse tal

Innhald