365655_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
365655
statistikk
2019-04-05T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2019, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Februar 2019Mars 2019
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta564 908583 534
Internasjonale reservar508 311512 107
Reserveposisjonen i IMF7 1717 815
Spesielle trekkrettar i IMF18 25418 728
Andre internasjonale reservar31 17244 884
Andre krav i valuta3 765470