365655_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
365655_tabell
statistikk
2019-04-05T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2019, førebelse tal

Innhald