365653_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
365653
statistikk
2019-03-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2019, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Januar 2019Februar 2019
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta551 213564 012
Internasjonale reservar499 546507 716
Reserveposisjonen i IMF7 1637 165
Spesielle trekkrettar i IMF18 06518 238
Andre internasjonale reservar26 43930 893
Andre krav i valuta2 5183 064