365653_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
365653_tabell
statistikk
2019-03-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2019, førebelse tal

Innhald