365651_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
365651
statistikk
2019-02-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2019, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Desember 2018Januar 2019
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta507 959549 578
Internasjonale reservar476 457498 232
Reserveposisjonen i IMF7 2957 146
Spesielle trekkrettar i IMF18 42318 016
Andre internasjonale reservar5 78426 184
Andre krav i valuta2 5012 697