365651_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
365651_tabell
statistikk
2019-02-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2019, førebelse tal

Innhald