326198_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
326198
statistikk
2018-12-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2018, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Oktober 2018November 2018
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta536 581535 596
Internasjonale reservar495 785488 149
Reserveposisjonen i IMF6 7076 712
Spesielle trekkrettar i IMF17 61917 945
Andre internasjonale reservar16 47022 790
Andre krav i valuta2 528273