326198_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
326198_tabell
statistikk
2018-12-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2018, førebelse tal

Innhald