282380_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
282380
statistikk
2017-09-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2017, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juli 2017August 2017
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta515 200503 673
Internasjonale reservar459 047446 689
Reserveposisjonen i IMF5 6595 696
Spesielle trekkrettar i IMF15 72915 599
Andre internasjonale reservar34 76535 689
Andre krav i valuta1 7841 965