282380_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
282380_tabell
statistikk
2017-09-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2017, førebelse tal

Innhald