249100_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
249100
Oppdaterte tal
statistikk
2016-11-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2016, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
September 2016Oktober 2016
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta506 710511 288
Internasjonale reservar426 984429 395
Reserveposisjonen i IMF6 4166 508
Spesielle trekkrettar i IMF14 22314 427
Andre internasjonale reservar59 08760 958
Andre krav i valuta2 31712 793