249100_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
249100_tabell
statistikk
2016-11-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2016, førebelse tal

Innhald