249098_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
249098
Oppdaterte tal
statistikk
2016-10-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2016, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
August 2016September 2016Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta528 394507 058-4,0
Internasjonale reservar446 045427 341-4,2
Reserveposisjonen i IMF6 7106 416-4,4
Spesielle trekkrettar i IMF14 78314 222-3,8
Andre internasjonale reservar60 85659 079-2,9
Andre krav i valuta1 2491 68935,2