249098_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
249098_tabell
statistikk
2016-10-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2016, førebelse tal

Innhald