249096_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
249096
Oppdaterte tal
statistikk
2016-09-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2016, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juli 2016August 2016Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta534 668528 370-1,2
Internasjonale reservar447 719446 023-0,4
Reserveposisjonen i IMF6 8016 710-1,3
Spesielle trekkrettar i IMF14 98314 783-1,3
Andre internasjonale reservar65 16560 855-6,6
Andre krav i valuta3 6411 805-50,4