249096_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
249096_tabell
statistikk
2016-09-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2016, førebelse tal

Innhald