249094_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
249094
Oppdaterte tal
statistikk
2016-08-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2016, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08.00.

Oppdaterte tal

Førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juni 2016Juli 2016Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta522 334534 8062,4
Internasjonale reservar439 609447 8651,9
Reserveposisjonen i IMF6 7466 8000,8
Spesielle trekkrettar i IMF14 86114 9810,8
Andre internasjonale reservar61 11865 1596,6
Andre krav i valuta4 98520 191305,0