249094_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
249094_tabell
statistikk
2016-08-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2016, førebelse tal

Innhald