249092_tabell_272584_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
249092_tabell_272584
statistikk
2016-07-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Statistikken viser en detaljert oversikt over Norges internasjonale reserver og valutalikviditet.

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2016, førebelse tal

Innhald

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mai 2016Juni 2016Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta524 797522 360-0,5
Internasjonale reservar434 110439 6361,3
Reserveposisjonen i IMF6 7686 745-0,3
Spesielle trekkrettar i IMF14 90914 860-0,3
Andre internasjonale reservar69 01061 119-11,4
Andre krav i valuta3 27511 328245,9