Tabell

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mai 2016Juni 2016Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta524 797522 360-0,5
Internasjonale reservar434 110439 6361,3
Reserveposisjonen i IMF6 7686 745-0,3
Spesielle trekkrettar i IMF14 90914 860-0,3
Andre internasjonale reservar69 01061 119-11,4
Andre krav i valuta3 27511 328245,9