249092_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
249092
Oppdaterte tal
statistikk
2016-07-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false
Statistikken viser en detaljert oversikt over Norges internasjonale reserver og valutalikviditet.

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2016, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mai 2016Juni 2016Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta524 797522 360-0,5
Internasjonale reservar434 110439 6361,3
Reserveposisjonen i IMF6 7686 745-0,3
Spesielle trekkrettar i IMF14 90914 860-0,3
Andre internasjonale reservar69 01061 119-11,4
Andre krav i valuta3 27511 328245,9