249092_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
249092_tabell
statistikk
2016-07-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Statistikken viser en detaljert oversikt over Norges internasjonale reserver og valutalikviditet.

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2016, førebelse tal

Innhald