202474_tabell_248536_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
202474_tabell_248536
statistikk
2015-12-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Statistikken gir en oversikt over sentralbankens (Norges Banks) internasjonale reserver og valutalikviditeten etter IMF sine SDDS-krav.

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2015, førebelse tal

Innhald

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Oktober 2015November 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta524 801517 932-1,3
Internasjonale reservar434 771432 983-0,4
Reserveposisjonen i IMF6 6636 7040,6
Spesielle trekkrettar i IMF17 53417 6440,6
Andre internasjonale reservar65 83360 601-7,9
Andre krav i valuta4 9314 555-7,6