Tabell

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Oktober 2015November 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta524 801517 932-1,3
Internasjonale reservar434 771432 983-0,4
Reserveposisjonen i IMF6 6636 7040,6
Spesielle trekkrettar i IMF17 53417 6440,6
Andre internasjonale reservar65 83360 601-7,9
Andre krav i valuta4 9314 555-7,6