202474_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
202474_tabell
statistikk
2015-12-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false
Statistikken gir en oversikt over sentralbankens (Norges Banks) internasjonale reserver og valutalikviditeten etter IMF sine SDDS-krav.

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2015, førebelse tal

Innhald