202472_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
202472_tabell
statistikk
2015-11-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2015, førebelse tal

Innhald