202468_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
202468_tabell
statistikk
2015-09-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2015, førebelse tal

Innhald