202462_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
202462_tabell
statistikk
2015-06-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2015, førebelse tal

Innhald