202001_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
202001_tabell
statistikk
2015-04-13T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2015, førebelse tal

Innhald