196561_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
196561_tabell
statistikk
2015-03-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2015, førebelse tal

Innhald