196563_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
196563_tabell
statistikk
2015-01-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2014, førebelse tal

Innhald