141805_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
141805_tabell
statistikk
2014-09-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2014, førebelse tal

Innhald