141827_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
141827_tabell
statistikk
2014-08-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2014, førebelse tal

Innhald