141766_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
141766_tabell
statistikk
2014-04-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2014, førebelse tal

Innhald