92432_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
92432_tabell
statistikk
2013-12-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2013, førebelse tal

Innhald