92394_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
92394
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2013-02-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2013, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 299 milliardar kroner ved utgangen av januar 2013. Dette er ein nedgang på 16,7 milliardar kroner frå november 2012.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
Desember 2012Januar 2013Desember 2012 - Januar 2013
Internasjonale reservar og andre krav i valuta288 589298 9983,61
Internasjonale reservar255 731254 634-0,43
Reserveposisjonen i IMF8 6288 6740,53
Spesielle trekkrettar i IMF12 85312 647-1,60
Andre internasjonale reservar11 37723 043102,54
Andre krav i valuta2 8572 8600,11