92394_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
92394_tabell
statistikk
2013-02-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2013, førebelse tal

Innhald