436387_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
436387
statistikk
2021-03-02T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2021, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Desember 2020Januar 2021
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta642 185664 356
Internasjonale reservar592 059600 745
Reserveposisjonen i IMF12 92012 880
Spesielle trekkrettar i IMF18 85818 800
Andre internasjonale reservar18 34831 931
Andre krav i valuta1 1295 509