436387_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
436387_tabell
statistikk
2021-03-02T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2021, endelege tal

Innhald