398811_tabell_441003_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
398811_tabell_441003
statistikk
2020-12-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2020, endelege tal

Innhald

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Oktober 2020November 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta698 543655 104
Internasjonale reservar635 448587 550
Reserveposisjonen i IMF14 12113 255
Spesielle trekkrettar i IMF21 88920 549
Andre internasjonale reservar27 08533 750
Andre krav i valuta3 5154 716