Tabell

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Oktober 2020November 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta698 543655 104
Internasjonale reservar635 448587 550
Reserveposisjonen i IMF14 12113 255
Spesielle trekkrettar i IMF21 88920 549
Andre internasjonale reservar27 08533 750
Andre krav i valuta3 5154 716