398811_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
398811
statistikk
2020-12-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2020, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Oktober 2020November 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta698 543655 104
Internasjonale reservar635 448587 550
Reserveposisjonen i IMF14 12113 255
Spesielle trekkrettar i IMF21 88920 549
Andre internasjonale reservar27 08533 750
Andre krav i valuta3 5154 716