398811_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
398811_tabell
statistikk
2020-12-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2020, endelege tal

Innhald