398839_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
398839
statistikk
2020-03-23T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2020, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Januar 2020Februar 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta619 226627 449
Internasjonale reservar570 504572 670
Reserveposisjonen i IMF9 2709 469
Spesielle trekkrettar i IMF20 66621 126
Andre internasjonale reservar18 78624 184
Andre krav i valuta6 0335 891