398839_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
398839_tabell
statistikk
2020-03-23T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2020, endelege tal

Innhald