398837_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
398837
statistikk
2020-03-03T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2020, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Desember 2019Januar 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta587 916619 226
Internasjonale reservar551 085570 504
Reserveposisjonen i IMF8 8759 270
Spesielle trekkrettar i IMF20 28320 666
Andre internasjonale reservar7 67318 786
Andre krav i valuta1 0476 033