398837_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
398837_tabell
statistikk
2020-03-03T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2020, endelege tal

Innhald